تعمیرات

 

         کلیه تعمیرات توسط پی اس کالا انجام پذیر میباشد

           تلفن تماس : ۰۲۱۳۳۹۱۱۳۱۶  و ۰۲۱۳۳۹۸۰۴۱۰

تعمیرات

عمل بینی در کرج