نحوه ی کار کردن چشم ها

جک برقی مرغوب

جک برقی مرغوب

در هر پکیجی از جک برقی مرغوب یک سری وسایل وجود دارد . برای مثال یکی از آن وسایل چشم های الکترونیکی مادون قرمزدر جک برقی مرغوب است .
این چشمها در جک برقی مرغوب که در هر پکیج دو عدد هستند با هم متفاوت هستند .

 

نحوه ی کار کردن چشم ها در جک برقی مرغوب :

یکی از این چشمها فرستنده (Transmitter) اشعه مادون قرمز در جک برقی مرغوب است که در نقشه ها به آن Tx در جک برقی مرغوب میگویند و چشم دیگر گیرنده (Receiver ) اشعه مادون قرمز که به آن Rx  در جک برقی مرغوب میگوین و در هر چشمی از جک برقی مرغوب این فرستنده و گیرنده وجود دارد .
این چشمها در جک برقی مرغوب باید کاملا روبروی هم توسط نصاب جک برقی مرغوب نصب شوند . با نصب این ها در جک برقی مرغوب دو تا اشعه مادون قرمز ارسالی از چشم فرستنده توسط چشم گیرنده در جک برقی مرغوب دریافت شود.
اگر مانعی در جک برقی مرغوب این اشعه مادون قرمز را قطع کند، تابلو فرمان می فهمد کسی یا چیزی بین درب قرار دارد بنابراین جک برقی مرغوب  را متوقف میکند .

 

قطعه ی دیگری که در پکیج جک برقی مرغوب وجود دارد فلاشر نامیده می شود .

وظیفه ی فلاشر جک برقی مرغوب چیست ؟

 

 

فلاشر:

چراغ چشمک زنی است که باز و بسته شدن دربهای پارکینگ جک برقی مرغوب را اعلام میکند.

فلاشر نایس جک برقی

فلاشر مدل نایس برای جک برقی

 

دستگاه بازکننده در جک برقی مرغوب چیست :

معمولا چرخ دانه ای به شفت یک الکتروموتور گیربکس است که در جک برقی مرغوب وجود دارد .

جک برقی مرغوب باید امکانات کافی را داشته باشد . جک برقی مرغوب باید سالم و بدون نقص باشد . نصاب جک برقی مرغوب باید در کار خود مجرب باشد . جک برقی مرغوب باید حتما دارای ضمانتنامه معتبر باشد . که در صورت خرابی جک برقی مرغوب تا یک زمان مشخص قابل تعویض  باشد . جک برقی مرغوب باید در سایز مناسب با درب پارکینگ ما باشد . جک برقی مرغوب باید با کیفیت باشد . جک برقی مرغوب باید با کارایی ما یکی باشد . برای مثال جک برقی مرغوب که در ساختمان پر رفت و آمد استفاده میشود می تواند ساده تر از جک برقی مرغوب با رفت و آمد بالا باشد . پس نوع جک برقی مرغوب با کارایی که داریم موثر است .

عمل بینی در کرج